Innovatie versnellen voor kennisnetwerken

Via kennismarkten realiseert Mattch voor innovatienetwerken connecties met partners in binnen- en buitenland.

Mattch organiseerde IDECAT, Europese kennismarkten voor academia en industrie. Dankzij de intensieve samenwerking die daaruit voortkwam werd IDECAT door de Europese Commissie uitgeroepen tot het best presterende netwerk uit bijna tweehonderd Networks of Excellence.

Prof. Dr. Rutger van Santen
Scientific director of the Dutch National Research School Combination Catalysis Controlled by Chemical Design (NRSC-Catalysis)

Rendement van investeringen in kennis

De BETA-methode kwantificeert het economische rendement van onderzoek en innovatie.

Onderzoekers krijgen hiermee een strategisch voordeel bij de lobby voor de verdeling van subsidiebudgetten over sectoren en onderwerpen.

Sinds Mattch heeft berekend dat onze innovatieve projecten op het gebied van 3D-printen tienmaal de investering aan waarde genereren, hebben we de Limburgse overheid kunnen overtuigen nogmaals te investeren in de kennisinfrastructuur van CHIL Labs.

Dr. Cyriel Mentink
Business Developer, CHIL Labs

Kosteneffectief investeren in onderwijs

Met een analyse van de impact van CoP’s, een onderwijsinnovatie, kan de Nieuwste Pabo zowel scholen als overheden overtuigen dat investeringen in onderwijs uitermate rendabel zijn.

Mattch heeft voor ons de economische impact van CoP’s gedegen en systematisch onderzocht. Daaruit kwam een duidelijk beeld van de verwachte meerwaarde van CoP’s: bij een goede toepassing van deze innovatie ontstaat een enorme vermenigvuldiging.

Paul Hennissen,
Lector Opleiden in de School, de Nieuwste Pabo, Hogeschool Zuyd

Commercialisering van kennis

In het kader van project Ulab werden best practices uitgewisseld en is een pilot voor internationale beursbezoeken gehouden.

Tot voor kort werd kennis uit internationaal onderzoek vooral regionaal gecommercialiseerd. Dankzij het werk van Jeroen Klijs van Mattch is dat veranderd. Onze internationale status is daardoor verhoogd en de commerciële prestaties van alle deelnemers is gegroeid.

De participanten van Ulab: Universidad Politecnica de Madrid, Politecnico di Torino, Technische Universität München, University of Oxford, Paris Institute of Technology.

Congreswebsite overtuigt sponsoren

Een professionele website met een ongeëvenaarde vormgeving, adequate content en een online congresprogramma trekt sponsoren.

De integratie van een professioneel betaalsysteem en een geautomatiseerde registratie spaart de congresorganisatie veel tijd.

Diverse sponsoren lieten weten dat de uitstraling van de website belangrijk was voor hun participatie. De website heeft daarmee bijgedragen aan vele tienduizenden euro’s aan sponsorgeld.

Dr. Chris Slootweg
Associate Professor in Main Group and Organometallic Chemistry
EuCOMC 2017 Organising Committee