Accelerating innovation by intensifying collaboration

Mattch offers solutions to connect company challenges, knowledge solutions and budgets within networks. Mattch stimulates companies, research institutions and governments to together engage the challenges of the 21st century by joining into innovation eco-systems.
Mattch offers the tools to accelerate the innovative processes in these innovation eco-systems.

Innovatie versnellen voor kennisnetwerken

Via kennismarkten realiseert Mattch voor innovatienetwerken connecties met partners in binnen- en buitenland.

Rendement van investeringen in kennis

Onderzoekers krijgen hiermee een strategisch voordeel bij de lobby voor de verdeling van subsidiebudgetten over sectoren en onderwerpen.

Kosteneffectief investeren in onderwijs

Met een analyse van de impact van CoP’s, een onderwijsinnovatie, kan de Nieuwste Pabo zowel scholen als overheden overtuigen dat investeringen in onderwijs uitermate rendabel zijn.

Commercialisering van kennis

In het kader van project Ulab werden best practices uitgewisseld en is een pilot voor internationale beursbezoeken gehouden.

Innovatie versnellen door samenwerking te intensiveren

Als u samenwerkt aan innovatie, kan Mattch u ondersteunen met de volgende diensten

Impact van innovatie

Impact van innovatie

Overtuig uw klanten en overheden te investeren in uw onderzoek met inzicht in de economische effecten.

ttp://www.mattch.eu/solutions/impact/" target="_self" class="qbutton medium center white default" style="font-style: normal; font-weight: 400; margin: 15; ">lees meer

 

De waarde van onderwijs

De waarde van onderwijs

Overtuig te investeren in onderwijs door inzicht te geven in de economische effecten.

 

Xtreme Quality Conference Websites

Xtreme Quality Conference Websites

Een visitekaartje voor uw land en vakdiscipline. Overtuig sponsoren. Verminder administratie.