Als leerkracht is het lastig om de impact van onderwijs uit te drukken in economisch rendement. Voor een overheid staat bewijs voor het rendement van een investering centraal.

Leerkracht

Hoe kan ik de waarde van mijn onderwijs overbrengen aan de overheid?

Overheid

Hoe kan ik mijn investering in onderwijs verantwoorden aan de minister, de belastingbetaler en de media?

Overtuig te investeren in onderwijs

Overtuig te investeren in onderwijs door inzicht te geven in de economische effecten! Mattch kwantificeert de (economische) impact van onderwijs met de BETA-methode, die hiervoor speciaal ontworpen is. Waar conventionele analyses zich beperken tot cito scores en leerwinst, genereert deze methode een reëel en onderbouwd economisch rendement. Zelfs voor abstracte onderwijsdoelstellingen zoals “toename van de ervaren veiligheid in de school door introductie van een anti-pest programma” zijn de cijfers accuraat. Daarmee heeft u eindelijk bewijs in handen om investeringen in uw onderwijs te verantwoorden.

De cijfers die u nodig hebt zijn specifiek, betrouwbaar en relevant. Net als CERN, ESA en CHILL  kunt u hiervoor een beroep doen op de BETA-methode.

Het eerste gesprek is vrijblijvend.