Overtuig investeerders met de waarde van uw onderzoek

Als wetenschapper is het lastig om de impact van fundamenteel onderzoek uit te drukken in economisch rendement. Voor een subsidieverstrekker of bedrijf staat bewijs voor het rendement van een investering centraal.

Onderzoeker

Hoe kan ik de waarde van mijn onderzoek en innovaties overbrengen aan bedrijven en de overheid?

Subsidieverstrekkers en klanten

Hoe kan ik mijn investering in innovatie verantwoorden aan mijn manager, de politiek, de belastingbetaler en de media?

Het probleem

Onderzoekers en bedrijven van het IDECAT netwerk hadden moeite de EU te overtuigen te investeren in hun katalyse onderzoek. De EU wilde weten wat de financiële rendementen zijn van hun onderzoek. Wat is de waarde van kennis?

Onze creatieve oplossing

Wij hebben de wetenschappelijke resultaten vertaalt naar economische effecten, waarmee de subsidie ambtenaar zijn investering kan verantwoorden naar de minister, de media en de belastingbetaler.

Bewijsbaar resultaat

Mattch kwantificeert de (economische) impact van onderzoek met de BETA-methode, die hiervoor speciaal ontworpen is. Waar conventionele analyses zich beperken tot kwalitatieve beschrijving van het wetenschappelijk resultaat en een opsomming van aantallen publicaties, nieuwe start-ups en octrooien, genereert deze methode een reëel en onderbouwd economisch rendement. Zelfs als octrooien ontbreken zijn de cijfers accuraat. De cijfers die u nodig heeft zijn specifiek, betrouwbaar en relevant. Daarmee heeft u eindelijk bewijs in handen om investeringen in uw onderzoek of innovatie te verantwoorden.

Uitgevoerd voor…

Wilt u investeerders en subsidieverstrekkers overtuigen van de waarde van uw onderzoek?

Vraag dan nu gelijk een kennismakingsgesprek aan!

14 + 2 =