Als wetenschapper is het lastig om de impact van fundamenteel onderzoek uit te drukken in economisch rendement. Voor een subsidieverstrekker of bedrijf staat bewijs voor het rendement van een investering centraal.

Onderzoeker

Hoe kan ik de waarde van mijn onderzoek en innovaties overbrengen aan bedrijven en de overheid?

Subsidieverstrekkers en klanten

Hoe kan ik mijn investering in innovatie verantwoorden aan mijn manager, de politiek, de belastingbetaler en de media?

Overtuig te investeren in innovatie

Overtuig te investeren in innovatie door inzicht te geven in de economische effecten! Mattch kwantificeert de (economische) impact van onderzoek met de BETA-methode, die hiervoor speciaal ontworpen is. Waar conventionele analyses zich beperken tot kwalitatieve beschrijving van het wetenschappelijk resultaat en een opsomming van aantallen publicaties, nieuwe start-ups en octrooien, genereert deze methode een reëel en onderbouwd economisch rendement. Zelfs als octrooien ontbreken zijn de cijfers accuraat. Daarmee heeft u eindelijk bewijs in handen om investeringen in uw onderzoek of innovatie te verantwoorden.

De cijfers die u nodig hebt zijn specifiek, betrouwbaar en relevant. Net als CERN en ESA kunt u hiervoor een beroep doen op de BETA-methode.

Het eerste gesprek is vrijblijvend.